مناقصه, مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه های تکمیل درمان آتش سوزی مسئولیت مدنی عمر و حادثه

موضوعشرح
نام شرکتکفش ملی
نوع فراخوانمناقصه
موضوع فراخوانآگهی مناقصه، یک مرحله ای بیمه های تکمیل درمان آتش سوزی مسئولیت مدنی عمر و حادثه
روزنامه درج آگهیاطلاعات،
تاریخ درج آگهیدوشنبه،27 دی 1400
لینک آگهیدریافت متن آگهی
تصویر آگهیدانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.