دیدار با خانواده شهید رزمجومین از شهدای هفتم تیر وعضو هیات مدیره گروه صنعتی ملی

در آستانه هفتم تیر ماه ، مدیرعامل گروه صنعتی ملی با خانواده شهید رزمجومین از شهدای حزب جمهوری اسلا...

به خواندن ادامه دهید