وزیر اسبق آموزش و پرورش: رابطه کفش ملی و دانشگاه آزاد می تواند الگویی برای سایر بنگاه‌های اقتصادی شود

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مسیری که دانشگاه آزاد و کفش ملی در ایجاد راب...

ادامه مطلب